Single Page Application

spa-single-page-application

Det har blitt mer og mer populært å ha en nettside som er bygget på en og samme side. Uttrykket "Single Page Application" er en side som lastes ned en gang i utgangspunktet, for så, ved klikk på enkelte lenker, oppdaterer innholdet ved hjelp av AJAX.

Interessant i denne sammenhengen er REST som står for Representational state transfer og bruker enkle godt leselige lenker for å hente innholdet fra serveren. I backend brukes det logikk som henter informasjon og innholdet fra, for eksempel, en database liknende en publiseingsløsning.

SPA er også brukt for å lage mobile applikasjoner. I dette tilfelle er den HTML, JavaScript og CMS biten pakket inn i en native applikasjon (Android, iOS o.a.). Her kan det nevnes Phonegap og cordova.js som er mest kjent for å få inn funksjoner for å styre din mobil og for publisering på de forskjellige plattformene.

 

Kontakt

born2vision

Wolfgang Born
Mobil: 998 70 443

Ulstadvegen 3
7640 Klæbu

Epost: post@born2vision.no

OrgNr: 912 473 007